Pomerania

Interreg V A

logo Interreg (flagi polska i niemiecka)
Aktualności

Zmiany w wytycznych i wskazówkach dla beneficjentów dot. realizacji i rozliczania projektów z Funduszu Małych Projektów Interreg V A

Szanowni Państwo,

Po wprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą Programem Interreg V A zmianach do Podręcznika dla Wnioskodawców i Beneficjentów oraz do Strategii komunikacji, zmianie uległy także Wytyczne dla wnioskodawców Funduszu Małych Projektów (wytyczne z dnia 21.11.2017) dotyczące oznakowania niewielkich materiałów promocyjnych wytwarzanych w ramach projektu.

Wprowadzono następujące zmiany redakcyjne:

W Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 ustalono w art. 4 (2) m.in.: w przypadku niewielkich przedmiotów promocyjnych obowiązek odniesienia do funduszu nie ma zastosowania. W oparciu o tę regulację dokonuje się redakcyjnego uzupełnienia Wytycznych dla wnioskodawców (pkt. 4 Zasady udzielania wsparcia), Instrukcji do wypełniania wniosku i Załącznika nr 1  oraz Wskazówek dla Beneficjenta dot. realizacji i rozliczania o następujące sformułowanie:

W przypadku niewielkich przedmiotów promocyjnych (np. długopisów, wizytówek, czapek, koszulek etc.) obowiązek odniesienia do funduszu nie ma zastosowania.