Pomerania

Interreg V A

logo Interreg V A
Aktualności

Zmiany do Wytycznych dla polskich Beneficjentów FMP dot. realizacji i rozliczania projektów

Szanowni Państwo,

w ślad za zmianami Wytycznych dla wnioskodawców „Funduszu Małych Projektów Interreg V A  Komunikacja-Integracja-Współpraca” ( z dnia 27.11.2019) dokonano również aktualizacji Wytycznych dla polskich Beneficjentów Funduszu Małych Projektów Interreg V A dot. realizacji i rozliczania projektów

UWAGA! Nowe wytyczne mają zastosowanie do projektów zatwierdzonych po dniu 27.11.2019 r.

Następujące zmiany zostały uwzględnione w aktualnych Wytycznych FMP:

 • Nowy limit dot. zamówień i badania rynku
  W przypadku zamówień o wartości do 4 000 PLN netto (strona polska) wnioskodawca składa oświadczenie (załącznik 4 do raportu z realizacji), deklarujące, że zamówienia są zgodne z zasadą
  gospodarności, efektywności i odpowiadają cenom rynkowym
 • Zamówienia przekraczające 50 000 PLN netto
  W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy postępować zgodnie z rozdziałem 3.4 podręcznika dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Interreg VA, w tym m.in upublicznić zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropeiskie.gov.pl/)
 • Koszty koordynacji

Przy rozliczeniu „małego” projektu kwota kosztów przygotowawczych oraz kosztów koordynacji zapisana w umowie o dofinansowanie  nie ulega redukcji w przypadku zmniejszenia kosztów realizacji projektu.

 • Podwyższone stawki na wyżywienie, zakwaterowanie i honoraria

  1. Nowe stawki kosztów wyżywienia na uczestnika:
  czas trwania spotkania od 2-4 h do 10 EUR/uczestnik
                                       od 4-8 h do 20 EUR/uczestnik
                                 powyżej 8 h do 35 EUR/uczestnik

  2. Nowy limit na koszty zakwaterowania – maksymalnie
  do 60 EUR/dzień

  3. Nowy limit na honoraria dla referentów (BRUTTO)
  maksymalnie 125 EUR /h
  maksymalnie 1000 EUR /dzień

  4. Nowy limit opłaty ochronnej
  Broszury, materiały informacyjne itp. o kosztach wytworzenia
  do 10 EUR mogą być przekazywane bez opłaty ochronnej.
 • Uproszczono opis faktur/rachunków w rozliczeniu (strona 20 wytycznych)

Zmianie uległy następujące dokumenty do rozliczania projektu:

 1. Raport z realizacji projektu FMP Interreg VA
  1. Załącznik nr 4. Oświadczenie dot. zakupu towarów i usług do 4 000 PLN netto
  1. Nowe oświadczenie personelu projektu
  1. W przypadku zamówień publicznych powyżej 30 000 EUR – obowiązek przedłożenia do rozliczenia 1 egzemplarza dokumentacji z postępowania o zamówienie publiczne.