Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Zaproszenie na konsultacje dotyczące rozliczania projektów FMP

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na indywidualne konsultacje dot. zasad realizacji i rozliczania projektów FMP  do biura naszego Stowarzyszenia w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji rozliczeniowej projektów zatwierdzonych przez Euroregionalny Komitet Sterujący w listopadzie-grudniu br. do dofinansowania w ramach „Funduszu Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia/Polska oraz budżetu państwa.

W zakładce Rozlicz projekt, znajdują się niezbędne dokumenty do rozliczenia projektu. Nowością jest Oświadczenie personelu projektu, które jest wymagane w przypadku rozliczenia kosztów personelu, własnych pracowników w ramach przydzielonych dodatków specjalnych lub godzin ponadwymiarowych.

Na spotkaniu konsultacyjnym przedstawimy Państwu informacje dotyczące dokumentacji rozliczeniowej, promocji projektów, zasad ponoszenia wydatków zgodnie z prawem krajowym i unijnym oraz opisywania dokumentów finansowych.

Jednocześnie przypominamy o prawidłowym oznakowaniu miejsc wydarzeń/spotkań oraz podaniu do opinii publicznej informacji o dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia Polska oraz budżetu państwa m.in.: w prasie lokalnej , na stronach www. Plakaty z logo Programu Interreg V A można pobrać na miejscu w Biurze FMP.  Wszelkie projekty materiałów promocyjno- informacyjnych prosimy przesyłać do naszej akceptacji na adres promocja@pomerania.org.pl

W przypadku jakichkolwiek zmian w harmonogramie projektów proszę nas na bieżąco informować w celu przygotowania aneksu umowy.

W sprawie ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Biura FMP pod numerem: 91 486 08 23 lub 91 881 17 20.

Zespół ds. Wdrażania Projektów FMP