Pomerania

Interreg V A

logo Interreg (flagi polska i niemiecka)
Aktualności

Zapraszamy Państwa do naszego biura na indywidualne konsultacje dot. zasad realizacji i rozliczania projektów FMP

Szanowni Państwo,

w okresie wakacyjnym zapraszamy Państwa do naszego biura na indywidualne konsultacje dot. zasad realizacji i rozliczania projektów FMP  w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji rozliczeniowej projektów zatwierdzonych przez Euroregionalny Komitet Sterujący na przełomie czerwca i lipca br. do dofinansowania w ramach „Funduszu Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia/Polska oraz budżetu państwa.

W zakładce Rozlicz projekt znajdą Państwo podstawowe dokumenty do rozliczania projektów m.in.: Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Małych Projektów Interreg V A dot. realizacji i rozliczania projektów oraz  niezbędne formularze.

Na spotkaniu konsultacyjnym przedstawimy Państwu informacje dotyczące promocji projektów, zasad ponoszenia wydatków zgodnie z prawem krajowym i unijnym oraz opisywania dokumentów finansowych. Ponadto zaprezentujemy podstawowe dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu oraz udzielimy wszelkich wskazówek.

Jednocześnie przypominamy o prawidłowym oznakowaniu miejsc wydarzeń/spotkań oraz podaniu do opinii publicznej informacji o dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia Polska oraz budżetu państwa m.in.: w prasie lokalnej , na stronach www. Plakaty z logo Programu Interreg V A można pobrać na miejscu w Biurze FMP.

Wszelkie projekty materiałów promocyjno- informacyjnych prosimy przesyłać do naszej akceptacji na adres promocja@pomerania.org.pl

W sprawie ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Biura FMP pod numerem 91 48 60 823 lub 91 881 17 20.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół ds. Wdrażania Projektów FMP