Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Zapraszamy na warsztaty z rozliczania projektów – tylko dla beneficjentów mających już zatwierdzone projekty!

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie nt. zasad realizacji i rozliczania projektów FMP w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji rozliczeniowej projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach „Funduszu Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca”.

Szkolenie dedykowane jest wyłącznie dla Beneficjentów zatwierdzonych projektów. Na przełomie maja i czerwca zostało zatwierdzonych do dofinansowania ponad 30 projektów i odbyły się już dwa spotkania, w których wzięło udział 25 osób.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy! Zgłoszenie proszę przesyłać na adres :

magda.swist@pomerania.org.pl najpóźniej do dnia 7 lipca br.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 lipca br. w siedzibie Stowarzyszenia (Al. Wojska Polskiego 184 c/15 w Szczecinie, sala konferencyjna) i jest dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia/Polska oraz budżetu państwa.