Pomerania

Interreg V A

logo Interreg (flagi polska i niemiecka)
Aktualności

Za nami kolejne szkolenie nt. zasad realizacji i rozliczania projektów FMP Interreg V A

Szanowni Państwo

informujemy, że dnia 14. marca br w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania odbyło się kolejne szkolenie nt. zasad realizacji i rozliczania projektów FMP Interreg V A.

Uczestnikom szkolenia przedstawiono informacje dotyczące zasad ponoszenia wydatków zgodnie z prawem krajowym i unijnym oraz prawidłowego opisywania dokumentów finansowych. Omówiono podstawowe dokumenty, niezbędne do przygotowania rozliczeń projektów oraz udzielono ważnych wskazówek. Przedstawiono zmiany zapisów w dokumentach: Wytyczne dla wnioskodawców oraz Wytyczne dla polskich Beneficjentów Funduszu Małych Projektów Interreg VA dot. realizacji i rozliczania projektów.

W trakcie szkolenia przypomniano o prawidłowym oznakowaniu miejsc wydarzeń/spotkań oraz podawaniu do opinii publicznej informacji o dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia Polska oraz budżetu państwa. Beneficjenci mogli pobrać na miejscu w Biurze FMP plakaty z logo Programu Interreg V A.

Szkolenie było dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia/Polska oraz budżetu państwa.