Pomerania

Interreg V A

Aktualności

XVII posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego: kolejne projekty z dotacją z FMP

Dnia 29 listopada 2018 roku w Löcknitz podczas siedemnastego posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów pozytywnie ocenione zostały kolejne Projekty FMP na łączną kwotę całkowitych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 144 277,72  EUR.

Zatwierdzonych do dofinansowania zostało 12 Projektów, w tym 3 niemieckie oraz 9 polskich, które zostały złożone w ramach naboru ciągłego na realizację „codziennych” transgranicznych spotkań.

lista projektów 29.11.2018