Wytyczne dla wnioskodawców FMP

Przed złożeniem wniosku, prosimy zapoznać się z wytycznymi jakie obowiązują przy realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Małych Projektów Interreg V A.

NOWE Wytyczne z dnia 01.01.2019
UWAGA! Zmiany dotyczą tylko wnioskodawców ze strony niemieckiej.

Wytyczne dla wnioskodawców FMP_01.01.2019

Załącznik 1 Proces naboru, oceny i wyboru projektów FMP Interreg VA oraz procedura skargowa w Euroregionie Pomerania https://pomerania.home.pl/wordpress/pl/kryteria-wyboru-projektu/

Załącznik 2 Zasady udzielania zamówień w projekcie – dla polskich partnerów projektu zostały opisane w Wytycznych dla polskich Beneficjentów Funduszu Małych Projektów Interreg V A dot. realizacji i rozliczania projektów.

Wytyczne dla Beneficjentów FMP dot. realizacji projektu

 

Obszar wsparcia po stronie niemieckiej

Dla wnioskodawców ze strony polskiej, wymagany do realizacji projektu jest udział partnera ze strony niemieckiej.
Poniżej znajduje się wykaz gmin i powiatów niemieckich, znajdujących się w obszarze wsparcia programu Interreg V A.

Gminy i powiaty niemieckie z obszaru wsparcia Interreg V A

 

 

 

 

Osoby do kontaktu przy składaniu wniosków

Zespół ds. Naboru i Promocji FMP, pok. 152

Aleksandra Warska
ola.warska@pomerania.org.pl
Tel. 91 486 29 10

Małgorzata Jeż
Malgorzata.Jez@pomerania.org.pl
Tel. 91 486 29 10