Pomerania

Interreg V A

logo Interreg (flagi polska i niemiecka)
Aktualności

Ważna informacja dla wnioskodawców! Zmiany w wytycznych do FMP Interreg V A

W dniu 16.11.2016 roku Komitet Monitorujący Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska zatwierdził do dofinansowania projekt „Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca” z zaleceniami.

Zgodnie z zaleceniami KM, dokonano zmiany w dokumencie “Wytyczne dla wnioskodawców” w pkt 4. Zasady udzielania wsparcia Postanowienia ogólne. Zmianie uległ zapis dotyczący obszaru, z którego może pochodzić partner w projekcie.

Obowiązujący zapis brzmi: Partnerzy muszą pochodzić z obszaru wsparcia. W uzasadnionych przypadkach w realizacji projektów mogą uczestniczyć partnerzy z obszaru wsparcia Programów Współpracy Brandenburgia-Polska oraz Polska-Saksonia.

Obszar wsparcia

Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska

int5a_foerdergebiet

Obszary wsparcia z których może pochodzić partner w projekcie (w uzasadnionych przypadkach)

Brandenburgia-Polska                                                                                                                                                                         

plbb

Polska-Saksonia

mapa-obszaru

Aktualne wytyczne są zamieszczone na naszej stronie w zakładce Złóż Wniosek.  W zakładce Rozlicz Projekt zamieściliśmy aktualną listę obecności do projektu.