Pomerania

Interreg V A

logo Interreg (flagi polska i niemiecka)
Aktualności

Ważna informacja dla polskich Beneficjentów FMP !

Ponieważ zbliżamy się do końca obecnego okresu realizacji projektu Fundusz Małych Projektów INTERREG VA informujemy, iż “małe projekty” będą mogły być realizowane (ramy czasowe projektu) do 31.07.2022 roku, a rozliczenie projektu musi wpłynąć do Biura FMP w terminie do 16.08.2022 roku.

Jednocześnie informujemy, iż nadal dostępne są środki w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG VA, zarówno dla Naboru Specjalnego COVID-19 jak i dla “regularnych” projektów. Nabory są prowadzone w trybie ciągłym.