Zapraszamy do konsultacji projektów w ramach FMP Interreg V A

Zapraszamy do konsultacji projektów w ramach FMP Interreg V A

Pracownicy Biura FMP udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących możliwości dofinansowania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A. Doradztwo ma na celu wsparcie w przygotowaniu wniosku zgodnie z nowymi wymogami w zakresie realizacji projektów, a także pomoc w nawiązywaniu współpracy między polskimi i niemieckimi partnerami. Aktualnie trwa proces konsultacji projektu pn. „Fundusz Małych Projektów Interreg V A komunikacja-integracja-współpraca” na lata 2016-2022. Projekt będzie realizowany wspólnie z partnerem niemieckim Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V i stanowi kontynuację Funduszu Małych Projektów IVA. Więcej o FMP znajdziecie Państwo tutaj W celu umówienia się na spotkanie doradcze, prosimy o kontakt z Aleksandą Warską, tel. 91 486 91 78, ola.warska@pomerania.org.pl więcej

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera!

W związku z powstaniem nowej strony internetowej związanej z wdrażaniem projektu Fundusz Małych Projektów Interreg V A, zachęcamy Państwa do zapisania się do naszego newslettera FMP. Dzięki temu otrzymywać będziecie Państwo aktualności związane z naborami wniosków czy szkoleniami. Tych Państwa, którzy byli już zapisani do newslettera, dotyczącego poprzedniego okresu programowania, prosimy o ponowną rejestrację. więcej

 

Uwaga! Zmiany do Wytycznych dla wnioskodawców Funduszu Małych Projektów INTERREG VA i nowe Wytyczne dot. realizacji i rozliczania projektów Funduszu Małych Projektów INTERREG VA (dawniej Wskazówki dla beneficjentów Funduszu Małych Projektów Interreg V A dot. realizacji i rozliczania)

Nowe dokumenty mają zastosowanie dla wniosków złożonych do biura FMP od dnia 14.06.2018 roku.
Dla projektów, które otrzymały dofinansowanie i dla wniosków które zostały złożone do biura FMP przed dniem 14.06.2018 roku, obowiązują Wytyczne dla wnioskodawców Funduszu Małych Projektów INTERREG VA z dnia 21.11.2017 roku.

Najważniejsze zmiany w Wytycznych dla wnioskodawców FMP:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawnione do wnioskowania są instytucje z siedzibą poza obszarem wsparcia, których właściwości i kompetencje rozciągają się na obszar wsparcia. Projekty przez nie realizowane muszą w sposób udowodniony przynosić korzyści dla obszaru wsparcia i przyczyniać się do osiągania celów programu. Jednak wydarzenie główne musi się odbywać na obszarze wsparcia z przeważającym udziałem uczestników z obszaru wsparcia.

– w uzasadnionych przypadkach w realizacji projektów mogą uczestniczyć partnerzy z siedzibą poza obszarem wsparcia, których właściwości i kompetencje rozciągają się na obszar wsparcia programu współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. (pkt. 3, pkt. 4 Wytycznych)

– wg. nowych zasad koszty zarządzania projektem (koordynacja, rozliczanie) mogą wynosić do 10% kwalifikowalnych wydatków projektu (z wyłączeniem wydatków na przygotowanie projektu). Dla porównania dotychczas nie mogły przekroczyć 5%! Pułap 10% dotyczy zarówno koordynatorów zatrudnionych u beneficjenta na umowach o pracę jak i koordynatorów zaangażowanych w projekt w innej formie zatrudnienia (np. umowy zlecenia). Nowością jest także to, że koszty księgowości nie są objęte granicą 10 % kwalifikowalnych wydatków projektu. (pkt. 5.1 Wytycznych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       – nowością w obecnych Wytycznych jest też możliwość zakupienia w ramach projektu prezentów o wartości do 20 Euro, które są związane z reklamą, komunikacją, działaniami promocyjno-informacyjnymi dot. projektu. (pkt. 6 Wytycznych).

Wytyczne dla Wnioskodawców 13.06.2018

Wytyczne dla Beneficjentów FMP dot. realizacji i rozliczania 13.06.2018