Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Uwaga! Zmiana terminu najbliższego posiedzenia EKS

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż planowane na dzień 28.06.2018 roku w Szczecinie posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdza do dofinansowania wnioski w ramach Funduszu Małych Projektów, zostaje przeniesione na dzień 12.07.2018 roku.  Jednocześnie odwołane zostaje posiedzenie z dnia 26.07.2018 w Löcknitz.

Aktualny harmonogram posiedzeń na 2018 rok

12.07.2018 Szczecin
30.08.2018 Szczecin
27.09.2018 Löcknitz
25.10.2018 Szczecin
29.11.2018 Löcknitz
20.12.2018 Szczecin