Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Uwaga ważne!

Informacja dla polskich Beneficjentów FMP realizowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA 2014-2020 Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Krajowy Kontroler przypomina Partnerom projektów udzielających zamówienia publiczne zgodnie z zasadą konkurencyjności (szacowana wartość zamówienia > 50 tys. PLN < 30 tys. EUR)

o obowiązku upubliczniania zapytań ofertowych poprzez ich zamieszczenie w bazie konkurencyjności – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

(Podręcznik dla Wnioskodawców i Beneficjentów z dnia 23.05.2018 r. rozdział 3, podrozdział 3.4, punkt 1.2, podpunkt 13, str. 63)

Hasło dla naszego programu w bazie konkurencyjności (pole „nr naboru”):  PLSN.04.01.00-IP.01-00-MEK/15

Aktualny Podręcznik Wnioskodawców i Beneficjentów z dnia 23.05.2018 znajdziecie Państwo na naszej stronie:

https://pomerania.home.pl/wordpress/pl/dokumenty-programowe/