Pomerania

Interreg V A

logo Unii Europejskiej
Aktualności

Trwają prace nad Programem Współpracy Interreg VI A

Szanowni Państwo,

Pisemne konsultacje wstępne w sprawie priorytetów finansowania Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027 zakończyły się 25 czerwca 2021 r.

Liczne organizacje zainteresowane Programem wzięły w nich udział i zgłosiły swoje uwagi i propozycje. Zostały one omówione przez Komitet Programujący w dniu 26 sierpnia 2021 r. i są obecnie częściowo uwzględniane w dalszym procesie programowania. Dla Państwa informacji podsumowaliśmy wszystkie uwagi i odpowiadające im odpowiedzi Komitetu Programującego w jednym dokumencie.

Pisemna ocena konsultacji wstępnych jest dostępna na stronie głównej Programu pod następującym linkiem: Analiza konsultacji wstępnych projektu Strategii Programu

Na stronie głównej Programu https://interreg5a.info w zakładce „Aktualności” i „Przyszły Program” znajdą Państwo również bieżące informacje o postępach w programowaniu.

W procesie programowania oczekuje się, że kolejne konsultacje społeczne pełnego projektu Programu odbędą się w IV kwartale 2021 r., zanim Program Współpracy zostanie oficjalnie przedłożony Komisji Europejskiej w I kwartale 2022 r.