Pomerania

Interreg V A

logo Interreg (flagi polska i niemiecka)
Aktualności

Terminy posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego w 2017 roku

Członkowie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS), który zatwierdza do dofinansowania projekty realizowane w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A, ustalili terminy posiedzeń EKS na 2017 rok.
Prosimy o zapoznanie się z terminarzem. Pozwoli to Państwu na zaplanowanie w jakim terminie należy złożyć wniosek do biura FMP.

Przypominamy, iż wniosek należy złożyć na 3 miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu (pkt 4.1 Wniosku). Decyzja o dofinansowaniu musi zapaść przed głównym wydarzeniem (spotkaniem) w Państwa projekcie.

Terminy posiedzeń na 2017 r.:

  • 20.04.2017 Szczecin
  • 22.06.2017 Löcknitz
  • 22.05.2017 Löcknitz/Szczecin (termin dodatkowy)
  • 24.08.2017 Szczecin
  • 19.10.2017  Löcknitz
  • 21.12.2017  Szczecin