Pomerania

Interreg V A

logo Interreg (flagi polska i niemiecka)
Aktualności

Terminy posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego na 2020 rok

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy terminarz posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów Interreg V A na rok 2020.

Jednocześnie przypominamy, że projekty które ubiegają się o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów należy składać w biurze na 3 miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu (zgodnie z zapisami w pkt. 4.1 formularza Wniosku). Decyzję o dofinansowaniu Beneficjent musi otrzymać przed datą głównego wydarzenia zaplanowanego w projekcie.

Wniosek najpóźniej musi wpłynąć formalnie do biura FMP na 4 tyg. przed datą posiedzenia EKS.

Terminy posiedzeń EKS w 2020 roku

13.02.2020

26.03.2020

07.05.2020

18.06.2020

30.07.2020

10.09.2020

22.10.2020

03.12.2020

Powyższe terminy mogą ulec przesunięciu.

Konsultacje projektów FMP

Zespół ds. Naboru i Promocji FMP  tel. 91 486 29 10

Aleksandra Warska
ola.warska@pomerania.org.pl

Małgorzata Jeż
malgorzata.jez@pomerania.org.pl