Pomerania

Interreg V A

logo Interreg (flagi polska i niemiecka)
Aktualności

Terminy posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego na 2019 rok

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy terminarz posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów Interreg V A na rok 2019.

Jednocześnie przypominamy, że projekty które ubiegają się o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów należy składać w biurze na 3 miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu (zgodnie z zapisami w pkt. 4.1 formularza Wniosku). Decyzję o dofinansowaniu Beneficjent musi otrzymać przed datą głównego wydarzenia zaplanowanego w projekcie.

Wniosek najpóźniej musi wpłynąć formalnie do biura FMP na 4 tyg. przed datą posiedzenia EKS.

Terminy posiedzeń EKS w 2019 roku

04.04.2019
16.05. 2019
27.06. 2019
08.08. 2019
19.09. 2019
24.10. 2019
05.12. 2019

 

Konsultacje projektów FMP

Zespół ds. Naboru i Promocji FMP  tel. 91 486 29 10

Aleksandra Warska
ola.warska@pomerania.org.pl

Anna Porowska
anna.porowska@pomerania.org.pl