Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Stosowanie środków sankcyjnych w zakresie udzielania wsparcia z programów unijnych wobec podmiotów wspierających agresję na Ukrainie

Szanowni Beneficjenci,

na gruncie prawa unijnego, jak i krajowego zostały przyjęte zostały sankcje wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne w Ukrainie lub są za nie odpowiedzialne. Celem sankcji jest nałożenie ograniczeń lub wyłączenie z możliwości wspierania tych podmiotów i osób ze środków publicznych.

W związku z tym prosimy Państwa o weryfikację, czy wnioskujący o środki publiczne podmiot (wykonawca w zamówieniu) nie podlega wykluczeniu z otrzymania wsparcia w rezultacie nałożonych na niego lub powiązanych z nim podmiotów sankcji.

W celu stosowania środków sankcyjnych przekazujemy poniżej treść Komunikatu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej mówiący o obowiązku wykluczania podmiotów i osób wspierających agresję w Ukrainie przy zawieraniu umów i udzielaniu zamówień.