Pomerania

Interreg V A

logo Interreg V A
Aktualności

Rekordowa liczba zatwierdzonych projektów FMP Interreg VA

Zgodnie z tegorocznym harmonogramem w dniu 22 października miało odbyć się kolejne posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów Interreg V A. Spotkanie zaplanowano w Szczecinie. Jednak sytuacja związana z pandemią uniemożliwiła członkom komitetu przyjazd na spotkanie. Zdecydowano, iż podejmą oni decyzję w tzw. procedurze obiegowej.
Do 22 października podjęto decyzję odnośnie największej w ostatnim czasie liczbie projektów i na największą w tym roku kwotę dofinansowania. Zatwierdzono łącznie 11 projektów w ramach Naboru Specjalnego Covid-19 i 6 projektów złożonych w ramach „zwykłego” naboru FMP.

W sumie całkowita wartość zatwierdzonych projektów wyniosła ponad 0,5 miliona euro.

Ze względu na panującą epidemię, następne posiedzenie EKS zaplanowane w dniu 3.12.2020, prawdopodobnie także odbędzie się w procedurze obiegowej.