Pomerania

Interreg V A

zdjęcie z posiedzenia EKS w Locknitz
Aktualności

Przyznano dofinansowanie kolejnym projektom

Euroregionalny Komitet Sterujący zatwierdził w grudniu kolejne projekty do dofinansowania w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA.
Po stronie polskiej wsparcie finansowe otrzymało sześć projektów. Kwota wsparcia (EFRR) wyniosła 93 275,19 EUR. Po stronie niemieckiej były to trzy projekty ze wsparciem 6 686,52 EUR.

Kolejne posiedzenie EKS zaplanowano na luty 2020 roku. O dokładnym terminie posiedzenia, poinformujemy Państwa wkrótce.

Jednocześnie zachęcamy do składania kolejnych wniosków projektowych. Przypominamy, iż nabór w ramach FMP jest ciągły.
Jeśli chcecie Państwo otrzymać dofinansowanie podczas lutowego posiedzenia EKS, Państwa wniosek musi wpłynąć do Biura FMP najpóźniej do dnia 20 stycznia 2020.
Wcześniej należy taki wniosek skonsultować z pracownikami Zespołu ds. naboru i promocji FMP (nabor@pomerania.org.pl, tel 91 486 29 10).