Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Podstawowe informacje na temat realizacji i rozliczania projektów FMP

W zakładce Rozlicz projekt znajdą Państwo dokument pn.: Wskazówki dla Beneficjentów Funduszu Małych Projektów Interreg V A dot. realizacji i rozliczania projektów. Dokument ten zawiera podstawowe informacje dotyczące promocji realizowanych projektów, ponoszenia wydatków zgodnie z prawem krajowym i unijnym oraz opisywania dokumentów finansowych. Ponadto znajdą w nim Państwo również informacje na temat ogólnych zasad wydatkowania środków unijnych, kwalifikowalności kosztów oraz przeprowadzania badania rynku. Zachęcamy Państwa do indywidualnych konsultacji dokumentacji rozliczeniowej zrealizowanych projektów z pracownikami Biura FMP. Udzielimy Państwu wszelkich informacji i wskazówek niezbędnych do przygotowania prawidłowej dokumentacji rozliczeniowej.

Osoby do kontaktu:

Magdalena Świst
Tel. 91 4860 823
magda.swist@pomerania.org.pl

Katarzyna Wnuk
Tel. 91 8811 720
katarzyna.wnuk@pomerania.org.pl

Magda Grodzińska
Tel. 91 8811 7 20
magda.grodzinska@pomerania.org.pl