Wskazówki do rozliczania projektu

Wytyczne dla Beneficjentów FMP dot. realizacji i rozliczania, obowiązujące od dnia 14 czerwca 2018 r.

Wytyczne dla Beneficjentów FMP dot. realizacji i rozliczania projektu

Wskazówki dot. realizacji i rozliczania projektów FMP, obowiązujące do dnia 13 czerwca 2018 r.

Wskazówki dla Beneficjentów dot. realizacji i rozliczania projektów

 

Zespół ds. Wdrażania Projektów FMP

Osoby do kontaktu:

Magdalena Świst
Tel. 91 4860 823
magda.swist@pomerania.org.pl

Julia Leśniewska
Tel. 91 4860 823
julia.lesniewska@pomerania.org.pl

Katarzyna Wnuk
Tel. 91 8811 720
katarzyna.wnuk@pomerania.org.pl

Magda Grodzińska
Tel. 91 8811 720
magda.grodzinska@pomerania.org.pl

Monika Działoszewska-Gizicka
Tel. 91 4347 838
monika.dzialoszewska-gizicka@pomerania.org.pl