Pomerania

Interreg V A

zdjęcie z posiedzenia EKS w Locknitz
Aktualności

Pierwsze projekty z Naboru Specjalnego FMP COVID-19 otrzymały dofinansowanie!

W dniu 18 czerwca 2020 roku w Löcknitz odbyło się posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów. Podczas posiedzenia zatwierdzono pierwsze projekty złożone w ramach ogłoszonego w dniu 7.05.2020, naboru specjalnego FMP COVID-19.

Pierwszymi beneficjentami, którym przyznano kwoty ryczałtowe są: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie z partnerem projektu Polizeipräsidium Neubrandenburg6 714,00 euro kosztów całkowitych i Powiat Wałecki z partnerem Landkreis Uckermark49 322,65 euro kosztów całkowitych.

Podczas posiedzenia omówiono kolejne cztery projekty złożone przez polskich Beneficjentów, które w najbliższym czasie trafią pod obrady EKS.

Jednocześnie członkowie EKS-u ustalili najbliższe powiedzenia komitetu: 16.07 i 30.07.2020 w Szczecinie.