Pomerania

Interreg V A

zdjęcie z projektu - ratownicy
Aktualności

Pierwsze projekty w ramach Naboru Specjalnego COVID-19 rozpoczęły realizację

Nasi pierwsi beneficjenci realizują już projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Naboru Specjalnego COVID-19 Fundusz Małych Projektów Interreg VA.

Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie Euroregionu Pomerania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID19
Wnioskodawca: Gmina Miasto Kołobrzeg – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Partner: Regionalpark Barnimer Feldmark e.V

Dystans społeczny, maseczki, szczególna dbałość o higienę rąk – w dobie epidemii to podstawowe zasady bezpieczeństwa publicznego. Przez cały czas kołobrzeski samorząd doposaża służby medyczne, ratownicze, policję w środki ochrony osobistej oraz specjalistyczną aparaturę ratującą życie i zdrowie mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Kołobrzeg w sezonie letnim. Środki na walkę z koronawirusem pozyskują także jednostki organizacyjne urzędu. Przykładem może być Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, który na te działania pozyskał kwotę prawie 200 tys. zł. w ramach projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia–Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

W ramach wsparcia zakupiono niezbędne środki ochrony osobistej dla ratowników WOPR, materiały medyczne, myjki ciśnieniowe, urządzenia i środki do dezynfekcji rąk. Stała obsada ratownicza stanowisk strzeżonych wzmocniona została dodatkowym personelem medycznym, posiadającym kwalifikacje i uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na wszystkich kąpieliskach strzeżonych pojawiły się tablice informacyjne oraz ulotki, które informują o zasadach dystansu społecznego oraz zachowania reżimu sanitarnego wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa. Dodatkowo na plaży „Milenium” przy molo powstała specjalna strefa z wydzielonymi miejscami dla turystów, którzy w sposób szczególny chcą przebywać w miejscach z zachowaniem bezpiecznych odległości. 

Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w czasie epidemii – kontynuacja partnerstwa polsko-niemieckiego
Wnioskodawca: Powiat Pyrzycki – Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie.
Partner: Deutsches Rotes Kreuz

W kontekście pandemii, bardzo ważnym projektem jest też realizowany przez DPS w Pyrzycach, a dotyczący opieki nad osobami starszymi projekt w ramach Naboru Specjalnego COVID-19. Obaj partnerzy współpracują ze sobą od lat. Tym razem wymiana doświadczeń przeniosła się do sieci. Dnia 07.08.2020 r. odbyła się pierwsza wideokonferencja. Uczestnikami byli pracownicy zajmujący się całodobową stacjonarną opieką nad osobami starszymi: pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z/s w Żabowie oraz przedstawiciele Domu Seniora w Schwedt oraz Niemieckiego Czerwonego Krzyża (DRK). Tematem spotkania była obustronna wymiana informacji z podjętych działań w polskich i niemieckich placówkach w czasie pandemii COVID-19, a umożliwił im to zakupiony w ramach projektu FMP laptop z oprogramowaniem.