Pomerania

Interreg V A

zdjęcie z posiedzenia EKS w Locknitz
Aktualności

Pierwsze posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów

W dniu 21 lipca w siedzibie Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. w Löcknitz, odbyło się pierwsze spotkanie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszu Małych Projektów (FMP). Członkowie komitetu odpowiadają za wybór projektów do dofinansowania.

Na posiedzeniu przyjęto najważniejsze dokumenty, na podstawie których projekty mogą otrzymać dofinansowanie z FMP: „Regulamin Euroregionalnego Komitetu Sterującego” i „Proces naboru, oceny i wyboru projektów FMP INTERREG V A oraz procedura skargowa w Euroregionie Pomerania”.

Uprawnionymi do głosowania członkami EKS są przedstawiciele biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. oraz polskich i niemieckich przedstawicieli gmin, miast i powiatów oraz ich związków. Zarówno skład podstawowy Euroregionalnego Komitetu Sterującego jak i listę zastępstw zatwierdzają zarządy obu stowarzyszeń. W czwartkowym spotkaniu uczestniczyła także Ursula Brautferger, Kierownik Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Interreg V A.

Kolejne posiedzenie EKS odbędzie po zatwierdzeniu projektu parasolowego „Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca”.