Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Owocne rozmowy partnerskie

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. oraz Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) byli organizatorami „Giełdy Partnerów”, która odbyła się w dniu 27.03.2019 roku w Szczecinie. W spotkaniu udział wzięło blisko 70 osób z Polski i Niemiec.

Spotkaniem tym chcieliśmy wesprzeć nowe partnerstwa oraz umocnić już istniejącą współpracę pomiędzy polsko-niemieckimi organizacjami działającymi na obszarze wsparcia programu Interreg VA i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Uczestnikami spotkania byli głównie przedstawiciele szkół, przedszkoli, stowarzyszeń oraz samorządów. Instytucje, które w naszych Stowarzyszeniach mogą ubiegać się o dofinansowanie polsko-niemieckich projektów.

Spotkanie podzielone było na dwie części. W pierwszej Paweł Bartnik, dyrektor biura SGPEP w Szczecinie opowiadał o możliwościach dofinansowania projektów, zasadach aplikowania i rozliczania wniosków. Następnie przykłady takiej współpracy zaprezentowali nasi beneficjenci: Agnieszka Królikowska, dyrektor przedszkola publicznego nr 8 ze Szczecina i Olaf Lejeune, dyrektor przedszkola z Löcknitz, którzy realizują wiele polsko-niemieckich projektów dla swoich podopiecznych m.in „Żyjemy zdrowo – polsko niemieckie spotkania przedszkolaków”, „II Festiwal Piosenki Niemieckiej “Bez barier”, „II Spartakiada Sportowa “W zdrowy ciele zdrowy duch”.

Drugim przykładem współpracy był Pyrzycki Dom Kultury i Miasto Uckermünde. O zrealizowanym w 2018 roku projekcie, „Polsko-Niemiecka Folkowa Strefa Relaksu” opowiadał Rafał Roguszka, dyrektor PDK. Druga edycja projektu, zaplanowana jest w tym roku.

W drugiej części spotkania zajęcia odbywały się w polsko-niemieckich grupach. Każdy miał możliwość przedstawienia swojej organizacji i propozycji projektów jakie chciałby realizować i do jakich szuka zagranicznego partnera.

Cieszymy się bardzo, iż wielu uczestników znalazło potencjalnych partnerów do projektu. Powstały już nawet pierwsze terminy realizacji tych spotkań. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Kolejną „Giełdę” planujemy zorganizować po wakacjach.