Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Otwarcie naboru dla Funduszu Małych Projektów Interreg V A

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, otwiera w dniu 08.12.2016 nabór dla projektów współfinansowanych z „Funduszu Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020.
Nabór dotyczy projektów realizowanych w latach 2017-2022 i prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania środków.

Nabór odbywa się pod następującymi warunkami:

  • Podpisany i kompletny wniosek (1 egzemplarz) należy złożyć w Biurze FMP pod adresem: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, al. Wojska Polskiego 184C/15, 71-256 Szczecin, co do zasady na  3 miesiące przed rozpoczęciem działań w projekcie.

Uwaga! Formalne złożenie wniosku musi poprzedzić proces konsultacji z pracownikami Zespołu ds. Naboru i Promocji. Można to zrobić drogą elektroniczną lub na miejscu w Biurze FMP.

  • Istnieje możliwość rozpoczęcia przedsięwzięcia na własne ryzyko jeden dzień po formalnym złożeniu skonsultowanego  wniosku w Biurze FMP. Dotyczy to tylko działań organizacyjnych, bez głównego wydarzenia w projekcie.
  • O ostatecznej wysokości i okresie wsparcia decyduje wybór projektu przez Euroregionalny Komitet Sterujący oraz umowa o dofinansowanie. Po przyznaniu dofinansowania, warunki wykorzystania środków pomocowych oraz zasady jego rozliczana zostaną zawarte w umowie o dofinansowanie. Umowa z beneficjentem zostanie zawarta po podpisaniu umowy na zarządzanie Funduszem Małych Projektów przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Rozliczenie projektu może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Celem Funduszu Małych Projektów jest umożliwianie „codziennych” transgranicznych spotkań i wspieranie bogatego programu imprez kulturalnych i aktywności trwale oddziałujących na rozwój strukturalny pogranicza. W szczególności wspierane są przy tym małe przedsięwzięcia służące poprawie współpracy w następujących dziedzinach: ochrony środowiska, wymiany młodzieży, ochrony zdrowia i integracji społecznej, równości kobiet i mężczyzn oraz uczenia się przez całe życie. Projekty dofinansowane w ramach FMP mają za zadanie wspieranie nowych lub już istniejących  kontaktów transgranicznych. Ich celem jest poprawa wzajemnego porozumienia, co jest podstawą dla rozwoju stabilnej współpracy w regionie.

Do składania wniosków uprawnione są organizacje o charakterze niedochodowym posiadające swoją siedzibę lub oddział na obszarze wsparcia. Realizujący projekt musi prefinansować wszelkie wydatki związane z projektem. Maksymalna wartość projektu wynosi 30 000 EUR. Dofinansowanie z EFRR wynosi maksymalnie 85 %. Dla wnioskodawców z Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach dostępności środków, istnieje możliwość uzyskania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie w wysokości 5% kwalifikowanych kosztów projektu.

Zachęcamy Państwa do konsultacji pomysłów na polsko-niemieckie projekty z pracownikami Biura FMP. Udzielimy Państwu także wskazówek i pomocy przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych. Zachęcamy do umawiania się na spotkania poprzez system rezerwacji konsultacji, który dostępny jest na naszej stronie internetowej www.pomerania.org.pl w zakładce poświęconej Funduszowi Małych Projektów Interreg V A.

Wkrótce poinformujemy Państwa o szkoleniach dla beneficjentów FMP.

Osoby do kontaktu:

Aleksandra Warska
tel. +48 91 486 29 10
ola.warska@pomerania.org.pl
nabor@pomerania.org.pl

Julia Leśniewska
tel. +48 91 486 08 23
julia.lesniewska@pomerania.org.pl

 

Dokumenty dla wnioskodawców

 

Int5a_Programmlogo_mit_EU