Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Odbyły się pierwsze projekty przy wsparciu FMP Interreg V A

W dniach 19.-21. września br. Publiczna Szkoła Podstawowa w Troszynie wraz z partnerem niemieckim realizowała główne wydarzenie projektu pn. „Magiczny Szczecin – polsko-niemieckie spotkania plastyczno-historyczne”.

Projekt został złożony w ramach „naboru specjalnego” dla działań współfinansowanych z projektu „Fundusz Małych Projektów Interreg VA Komunikacja-Integracja-Współpraca” ze środków Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa.

Celem projektu było umożliwienie dzieciom poznania historii Polski i Niemiec, w oparciu o kulturę i architekturę Szczecina i jego okolic. Uczestnicy projektu poznali historię takich miejsc jak: Plac Tobrucki w Szczecinie, Park Kasprowicza, Cmentarz Centralny, Zamek Książąt Pomorskich, Kamienica Loitzów czy Pałac w Stolcu. W każdym miejscu, po wysłuchaniu wykładu historycznego, dzieci pracowały w polsko-niemieckich parach nad pracami plastycznymi. Najciekawsze prace zamieszczone będą w folderze, który zostanie wydany jako podsumowanie projektu.

W projekcie udział wzięły dzieci ze szkół podstawowych z Polski i z Niemiec oraz z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach co podkreśliło równość szans w możliwości uczestniczenia w tym polsko-niemieckim przedsięwzięciu.

Podstawową formą zajęć w ramach projektu była współpraca dzieci w grupach polsko-niemieckich. Uczestnicy projektu mieli możliwość porozumiewania się w języku swojego sąsiada.

W każdej grupie starano się zachować równą liczbę dziewcząt i chłopców oraz w każdej grupie było jedno dziecko niepełnosprawne. W związku z tym oddziaływanie projektu na polityki horyzontalne Unii Europejskiej było pozytywne.

Realizacja projektu niewątpliwie przyczyniła się do pokonywania barier mentalnych i językowych wśród uczestników oraz pogłębiła poczucie przynależności do wspólnej społeczności europejskiej.

Int5a_Programmlogo_mit_EU