Pomerania

Interreg V A

plakat do polsko-niemieckiego przedstawienia na podstwie bajki Wilhelma Hauffa