Pomerania

Interreg V A

zdjęcie Kulice
Aktualności

Kulice zapraszają na spotkanie aktywnych instytucji działających na pograniczu

Wiosną 2016 r. po dłuższej przerwie, Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny w Kulicach, mieszczący się w dawnym dworku Bismarcków, wznowił swoją działalność. Prowadzeniem Ośrodka zajmuje się Uniwersytet Szczeciński wspierany przez Stowarzyszenie Akademia Kulice.
Wznowienie aktywności ośrodka w Kulicach było popierane przez wiele osób i liczne instytucje działające w zakresie współpracy i edukacji transgranicznej. Podczas tych rozmów wokół wznowienia Kulic powstał pomysł zorganizowania spotkania, w celu wymiany doświadczeń między instytucjami edukacyjnymi i kulturowymi, działającymi na pograniczu polsko-niemieckim.

Na takie spotkanie, które ma się odbyć w Kulicach w dn. 12-13 marca 2018 r. zarząd Stowarzyszenia Akademia Kulice serdecznie zaprasza. Spotkanie rozpocznie się 12 marca 2018r. o godz. 15.00 i zakończy się 13 marca ok. południa. Stowarzyszenie Akademia Kulice może Państwu zaoferować bezpłatny nocleg i wyżywienie w trakcie spotkania.

Ponieważ głównym celem tych warsztatów będzie wymiana dotychczasowych doświadczeń oraz możliwość znalezienia ewentualnych wspólnych zainteresowań dla przyszłych projektów, na porządku dziennym będą krótkie prezentacje uczestniczących organizacji oraz dyskusja nad przyszłymi projektami.

Językami obrad będą polski i niemiecki. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa udziału do 4 marca.
Dalszych informacji udziela Małgorzata Dąbrowska – malgorzata.dabrowska@usz.edu.pl.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Im Frühjahr 2016 hat die Tagungs- und Bildungsstätte Kulice in dem ehemaligen Bismarckschen Gutshaus nach einer längeren Pause ihre Tätigkeit wiederaufgenommen. Das Tagungszentrum wird von der Universität Szczecin getragen und von dem Verein Akademia Kulice unterstützt.

In der Gründungsphase wurde das Zentrum in Kulice / Külz bereits von zahlreichen Personen und Institutionen aus der grenzüberschreitenden Bildungsarbeit unterstützt und der Vorschlag lanciert, diejenigen Bildungs- und Kultur-Institutionen, die im Bereich der deutsch-polnischen Grenzregionen tätig sind, zu einem Erfahrungsaustausch zusammenzubringen.

Zu einem solchen Treffen, das am 12. und 13. März 2018 in Kulice / Külz stattfinden soll, laden wir herzlich ein. Das Treffen wird am 12.3. gegen 15.00 beginnen und am 13.3. gegen Mittag enden. Der Verein Akademia Kulice kann Ihnen kostenfreie Unterkunft und Verpflegung anbieten.

Da der Erfahrungsaustausch, verbunden mit der Frage nach möglichen gemeinsamen Interessen für zukünftige Projekte, im Vordergrund stehen soll, werden kurze Selbstdarstellungen der teilnehmenden Institutionen und die Diskussion über zukünftige Projekte auf der Tagesordnung stehen.

Tagungssprachen werden deutsch und polnisch sein.
Ihre Antwort erbitten wir bis zum 4. March, für Rückfragen steht Małgorzata Dąbrowska – malgorzata.dabrowska@usz.edu.pl –  zur Verfügung.

W imieniu Stowarzyszenia Akademia Kulice łączymy pozdrowienia
Im Namen des Vereins Akademia Kulice grüßen

Paweł Migdalski
Jörg Hackmann

fot: http://kulice.usz.edu.pl/historia/

Spotkanie jest dofinansowane w ramach projektu realizowanego przy wsparciu finansowym z Funduszu Małych Projektów Interreg VA “Ponad granicami. I spotkanie organizacji współpracy transgranicznej. Doświadczenia – perspektywy”.