Kontakt

Zespół ds. Naboru i Promocji Funduszu Małych Projektów

 

Aleksandra Warska – p.o. Kierownika Zespołu ds. Naboru i Promocji FMP
tel. 91 486 29 10, pok. 152
aleksandra.warska@pomerania.org.pl

 

 

 

 

 

Małgorzata Jeż – Specjalista ds. Naboru i Promocji FMP
tel. 91 486 29 10, pok. 152
malgorzata.jez@pomerania.org.pl

 

 

 

Zespół ds. Wdrażania Projektów Funduszu Małych Projektów

 

Magdalena Świst – Kierownik Zespołu ds. Wdrażania Projektów FMP
tel. 91 486 08 23, pok. 160
magdalena.swist@pomerania.org.pl

 

 

 

 

Julia Leśniewska – Zastępca Kierownika Zespołu ds. Wdrażania Projektów FMP
tel. 91 486 08 23, pok. 160
julia.lesniewska@pomerania.org.pl

 

 

 

 

 

Katarzyna Wnuk – Główny Specjalista ds. Wdrażania Projektów FMP
tel. 91 881 17 20, pok. 159
katarzyna.wnuk@pomerania.org.pl

 

 

 

Magda Grodzińska – Specjalista ds. Wdrażania Projektów FMP
tel. 91 881 17 20, pok. 159
magda.grodzinska@pomerania.org.pl

 

 

 

 

Monika Działoszewska-Gizicka – Specjalista ds. Wdrażania Projektów FMP
tel. 91 434 78 38, pok. 158
monika.dzialoszewska-gizicka@pomerania.org.pl

 

 

 

 

Marta Podbielska-Balik – Specjalista ds. Wdrażania Projektów FMP