Pomerania

Interreg V A

grafika EC-Day_2018 Konkurs Filmowy
Aktualności

Konkurs filmowy „Rozwój współpracy polsko-niemieckiej w rejonie Odry i Morza Bałtyckiego”

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konkursie filmowym „Rozwój współpracy polsko-niemieckiej w rejonie Odry i Morza Bałtyckiego” i nadsyłania filmów przedstawiających projekty realizowane w ramach wsparcia z Programu INTERREG. W ten sposób nasz Program będzie miał swój wkład w tegoroczny „Europejski Dzień Współpracy“ (EC Day 2018). Najlepsze filmy zostaną nagrodzone i zaprezentowane na Konferencji Rocznej Programu.

Celem konkursu filmowego jest wyraziste przedstawienie efektów Programu INTERREG VA w następujących zakresach tematycznych projektów: gospodarka i nauka, infrastruktura i transport, współpraca instytucji, edukacja, ochrona środowiska i przywrócenie bioróżnorodności, turystyka, zdrowie, kultura. Z pewnością realizowane przez Państwa “małe projekty” mają ogromny wpływ na rozwój naszego pogranicza.

Organizatorem konkursu jest Wspólny Sekretariat (WS) Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

Filmy można nadsyłać od od 23 kwietnia 2018 do 17 sierpnia 2018 (data wpływu do WS).

Z niecierpliwością oczekujemy na Państwa pomysły!

Regulamin konkursowy oraz formularze znajdują się tutaj:

EC-Day_2018_konkurs_filmowy_regulamin_PL-2

EC-Day_2018_konkurs_filmowy_formularz_zgloszeniowy.docx-1

Konkurs jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.