Pomerania

Interreg V A

logo Interreg (flagi polska i niemiecka)
Aktualności

Komitet Monitorujący zatwierdził projekt „Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca”

W dniu 16 listopada 2016 r. Komitet Monitorujący Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska zatwierdził do dofinansowania projekt „Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca” na kwotę ok. 17,6 mln Euro (15 mln EUR z EFRR). Projekt jest wdrażany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (Partner Wiodący) i Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. (Partner Projektu).

W związku z tym już wkrótce poinformujemy Państwa o otwarciu naboru ciągłego dla beneficjentów Funduszu Małych Projektów, którzy będą planowali realizacje swoich projektów w latach 2017-2022. W najbliższym czasie ogłosimy także terminy cyklu szkoleń informacyjnych dla przyszłych wnioskodawców. Jednocześnie zapraszamy Państwa do konsultacji planowanych projektów.

Fundusz Małych Projektów (FMP) w obecnej perspektywie 2014-2020 odpowiada głównym wyzwaniom Programu Współpracy. Za pośrednictwem projektu realizowane będą wspólne polsko-niemieckie przedsięwzięcia. Celem FMP jest utrwalenie i wzmocnienie stanu współpracy polsko-niemieckiej poprzez realizację transgranicznych spotkań i wspieranie bogatego programu imprez kulturalnych i aktywności trwale oddziałujących na rozwój strukturalny przygranicza. W szczególności wspierane są przy tym małe przedsięwzięcia służące poprawie współpracy w następujących dziedzinach: ochrony środowiska, wymiany młodzieży, ochrony zdrowia i integracji społecznej, równości kobiet i mężczyzn oraz uczenia się przez całe życie.

Fundusz Małych Projektów Interreg V A wdrażany jest na obszarze wsparcia Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Konsultacje projektów FMP

Aleksandra Warska tel. 91 486 29 10
ola.warska@pomerania.org.pl

Julia Leśniewska tel. 91 486 08 23
julia.lesniewska@pomerania.org.pl

Int5a_Programmlogo_mit_EU