Pomerania

Interreg V A

logo Interreg V A
Aktualności

Kolejne Projekty z Naboru Specjalnego COVID z dofinansowaniem

W dniu 16.07.2020 w Szczecinie odbyło się posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego FMP. Podczas spotkania zatwierdzono kolejne projekty złożone w ramach Naboru Specjalnego COVID-19.
Dofinansowanie otrzymały 2 projekty złożone przez niemieckich wnioskodawców i 5 projektów złożonych przez polskich wnioskodawców.

Dodatkowo zatwierdzono 5 projektów w ramach regularnego naboru FMP Interreg VA.

Łącznie zatwierdzono projekty na kwotę ponad 347 tys. euro wydatków całkowitych.

Kolejne posiedzenie EKS odbędzie się 30.07, a następne 10.09.2020r.