Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Kolejne projekty z dofinansowaniem

W dniu 12.06.2019 roku odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów Interreg VA. Następne polsko-niemieckie projekty otrzymały dofinansowanie. W tej grupie znalazło się 16 projektów złożonych przez polskich Wnioskodawców.

Kolejne posiedzenie EKS zaplanowano w dniu 8.08.2019 roku w Szczecinie.

Poniżej zamieszczamy listę projektów.

zatwierdzone projekty 12.06.2019 FMP