Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Kolejne projekty z dofinansowaniem z Interregu

W dniu 16 maja w Szczecinie odbyło się posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego. Do dofinansowania zatwierdzono 22 projekty z Funduszu Małych Projektów Interreg VA.
W tej grupie znalazło się 10 projektów złożonych przez niemieckich Beneficjentów na kwotę całkowitą – 103 916,41 EUR oraz 12 projektów na kwotę całkowitych wydatków 179 195,50, gdzie Beneficjentem jest strona Polska.

Kolejne posiedzenie EKS zaplanowano na 12 czerwca br. Poniżej znajduje się lista wszystkich zatwierdzonych projektów.

zatwierdzone projekty PL 16.05.2019

zatwierdzone projekty DE 16.05.2019