Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Kolejne projekty z dofinansowaniem

W dniu 8.04.2021 odbyło się posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego FMP Interreg VA. Podczas spotkania prowadzonego w trybie on-line, zatwierdzono 14 polsko-niemieckich projektów w tym 9 złożonych w ramach Naboru Specjalnego Covid i 5 w ramach naboru regularnego FMP. Wartość dofinansowania projektów to 271 758,82 EUR EFRR .

Kolejne posiedzenie EKS odbędzie się 6.05.2021.