Pomerania

Interreg V A

zdjęcie z posiedzenia EKS w Locknitz
Aktualności

Kolejne projekty otrzymały dofinansowanie

W dniu 14.09.2020 odbyło się posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów Interreg VA. Podczas spotkania członkowie EKS zagłosowali za przyznaniem dofinansowania dla kolejnych projektów realizowanych w Naborze Specjalnym COVID-19, ale także w “regularnym” naborze FMP.

W ramach Naboru Specjalnego zatwierdzono 10 projektów, złożonych przez polskich i niemieckich wnioskodawców oraz 2 projekty z naboru regularnego. Łączna kwota dofinansowania w projektach wyniosła
346 112,14 EUR (EFRR).

Kolejne posiedzenie EKS zaplanowano na 22.10.2020 w Szczecinie. Jednocześnie informujemy, iż nadal przyjmowane są wnioski w ramach Naboru Specjalnego COVID-19.