Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Kolejne projekty otrzymały dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Interreg VA

W dniu 19.09.2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów Interreg VA. Podczas posiedzenia zatwierdzono 5 projektów złożonych przez polskich Beneficjentów. Kolejne dwa projekty zostały skierowane do zatwierdzenia w drodze obiegowej i także otrzymały dofinansowanie.

Łącznie zatwierdzono projekty na kwotę całkowitą – 139 309,50 EUR. Następne posiedzenie EKS odbędzie się 24 października w Szczecinie.

Zatwierdzone projekty 19.09.2019