Pomerania

Interreg V A

zdjęcie z posiedzenia EKS w Szczecinie
Aktualności

Kolejne projekty otrzymały dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Interreg V A

W dniu 12.07.2018 roku w Szczecinie odbyło się 14. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów Interreg V A.
Podczas posiedzenia zatwierdzono 12 polskich projektów na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 141 386,00 euro

Lista zatwierdzonych projektów
Lista zatwierdzonych projektów FMP 12.07.2018 r.