Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Kolejne projekty otrzymały dofinansowanie z FMP

W dniu 02.09.2021 odbyło się kolejne posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów Interreg VA. Posiedzenie odbyło się w trybie on-line. Członkowie komitetu podjęli decyzję o dofinansowaniu kolejnych polsko-niemieckich projektów.

Dofinansowanie otrzymało 6 projektów złożonych przez polskich wnioskodawców. W tej grupie były dwa projektu złożone w ramach Naboru Specjalnego COVID-19 przez Gminę Police – Przedszkole Publiczne nr 9 “Tęczowa kraina” we współpracy DRK Kreisverband Uecker-Randow e.V Kita Stadtmitte Kindergarten oraz Gminę Miasto Koszalin w partnerstwie z Stadt Schwedt/Oder.
Dofinansowanie przyznano także dla czterech projektów, które będą realizowały projekty w ramach naboru “regularnego”.

Łącznie przyznane dofinansowanie dla tych projektów wyniosło 96 170,36 EUR (EFRR).
Kolejne posiedzenie EKS planowane jest w drugiej połowie października.