Pomerania

Interreg V A

zdjęcie z posiedzenia EKS w Locknitz
Aktualności

Kolejne projekty otrzymały dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A

Podczas ostatniego posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów w dniu 27.09.2018 roku, zatwierdzono kolejne wnioski.
Wsparcie otrzymało 10 polskich i 6 niemieckich projektów na łączną kwotę 217 025, 93 EUR wydatków kwalifikowalnych.

polskie projekty

niemieckie projekty