Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Kolejne polsko-niemieckie projekty otrzymały dotację z Funduszu Małych Projektów Interreg V A

W dniu 24.05.2018 roku w Löcknitz odbyło się 13. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów Interreg V A.
Podczas posiedzenia zatwierdzono 14 polskich projektów na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 244 165,25 euro i 9 niemieckich projektów na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 60 736,30 euro.

Lista zatwierdzonych projektów FMP

Lista zatwierdzonych projektów 24.05.2018 FMP

Lista zatwierdzonych projektów FKP

Lista zatwierdzonych projektów 24.05.2018 FKP