Pomerania

Interreg V A

zdjęcie z posiedzenia EKS w Szczecinie
Aktualności

Kolejne “małe projekty” z dofinansowaniem

W dniu 8.08.2019 roku w Szczecinie odbyło się kolejne posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego FMP Interreg VA. Podczas posiedzenia przyznano dofinansowanie 11 polsko-niemieckim projektom, w których wnioskodawcą była strona polska. Wartość całkowita projektów, to ponad 150 tys. euro.

Lista zatwierdzonych projektów FMP

zatwierdzone projekty 08.08.2019 FMP