Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Kolejne “małe projekty” otrzymały dofinansowanie!

W dniu 30.08.2018 roku w Szczecinie odbyło się 15. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów Interreg V A.
Podczas posiedzenia zatwierdzono 12 polskich i 5 niemieckich projektów na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 198 198,32 euro.

Dwa polskie projekty na wniosek członków EKS-u wycofano z posiedzenia i skierowano do zatwierdzenia w procedurze obiegowej.

Lista zatwierdzonych projektów:

Projekty polskie

Projekty niemieckie