Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Kolejne “małe projekty” otrzymały dofinansowanie

W dniu 4 kwietnia w Löcknitz odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego. Tym razem dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA otrzymało 12 projektów (lista poniżej), złożonych przez polskich Beneficjentów. Całkowita kwota zatwierdzonych projektów wynosi 174 744,00 EUR z czego dofinansowanie z EFRR to 148 532,40 EUR oraz 6 wniosków złożonych przez niemieckich Beneficjentów na kwotę całkowitą 41 655,70 EUR z czego dofinansowanie wynosi 35 407, 34.

Kolejne posiedzenie EKS zaplanowano w dniu 16.05.2019 roku w Szczecinie.

zatwierdzone projekty FMP

zatwierdzone projekty FKP