Pomerania

Interreg V A

zdjęcie z posiedzenia EKS w Szczecinie
Aktualności

Kolejne “małe projekty” otrzymały unijne dofinansowanie

W dnu 19.02.2019 roku w Szczecinie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów Interreg VA. Podczas posiedzenia zatwierdzono 11 polskich projektów na kwotę całkowitą wydatków kwalifikowanych – 137 541,50 EUR oraz 4 projekty niemieckie na kwotę całkowitą wydatków kwalifikowanych – 38 036,70 EUR.

Kolejne posiedzenie EKS zaplanowano na 4.04.2019.

Lista zatwierdzonych projektów 19.02.2019 FMP

Lista zatwierdzonych projektów 19.02.2019 FKP