Pomerania

Interreg V A

Klub Sportowy Inwalidów START w Szczecinie poszukuje partnera do realizacji projektów współpracy (tematyka: sport)