Informacje o projekcie (Fundusz Małych Projektów)

„Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca” realizowany jest w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Projekt jest wdrażany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (Partner Wiodący) i Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. (Partner Projektu).

Fundusz Małych Projektów w obecnej perspektywie 2014-2020 odpowiada głównym wyzwaniom Programu Współpracy. Za pośrednictwem projektu realizowane będą wspólne polsko-niemieckie przedsięwzięcia.

Celem Funduszu Małych Projektów jest utrwalenie i wzmocnienie stanu współpracy polsko-niemieckiej poprzez realizację transgranicznych spotkań i wspieranie bogatego programu imprez kulturalnych i aktywności trwale oddziałujących na rozwój strukturalny przygranicza. W szczególności wspierane są przy tym małe przedsięwzięcia służące poprawie współpracy w następujących dziedzinach: ochrony środowiska, wymiany młodzieży, ochrony zdrowia i integracji społecznej, równości kobiet i mężczyzn oraz uczenia się przez całe życie.
Fundusz Małych Projektów Interreg V A wdrażany jest na obszarze wsparcia Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.


Fundusz Małych Projektów był także obecny w poprzedniej perspektywie unijnego wsparcia. Poniżej prezentujemy publikację, podsumowującą Fundusz Małych Projektów Interreg IV A. Znajdziecie tu Państwo przykłady zrealizowanych projektów, inspiracje do nowych wniosków i trochę statystyki.

Publikacja FMP Interreg IV A_PL
Publikacja FMP Interreg IV A_DE