Pomerania

Interreg V A

Aktualności

Gmina Dobra zaprasza do udziału w “ogrodowym” projekcie

Gmina Dobra uzyskała dofinansowanie z FMP do projektu pt. “Ogrody Sztuki Elizabeth”.

Realizacja projektu została zaplanowana w okresie od 05.03.do 30.10.2018 r. W ramach projektu zaplanowano szereg wydarzeń. Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w wykładzie inauguracyjnym o ogrodach historycznych (w tym głównie gmin Dobra i Blankensee), skorzystać z zajęć ruchowych (Garden Fitness) oraz wybranych warsztatów i wycieczek.
Wszystkie zajęcia będą realizowane na wolnym powietrzu,  w ogrodach udostępnionych przez mieszkańców zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie.
Podczas wykładu, warsztatów i wycieczek uczestnicy skorzystają z cateringu, za wyjątkiem warsztatów z “dzikiej kuchni”, na których uczestnicy sami przygotują posiłki.

Trwają zapisy do udziału w projekcie. Rekrutacja do projektu będzie trwała od 12 do 28 marca 2018 r. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować spełnienie kryterium dostępu
(miejsce zamieszkania – gminy Dobra i Blankensee) oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby udostępniające swoje ogrody dla potrzeb realizacji projektu.
Listy zakwalifikowanych uczestników zostaną umieszczone na stronie www.dobraszczecinska.pl do 5 kwietnia br.

Wypełnione formularze rekrutacyjne prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres:
projektyue@dobraszczecinska.pl
albo złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobra z siedzibą w Wołczkowie przy ulicy Lipowej 51 lub w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 16a, pok. nr 8.

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

A więcej na temat samego projektu i ogrodowej pasji w gminie Dobra można przeczytać w Kurierze Szczecińskim.

Artykuł: